bábkové divadlo bum-bác - slncový kôň<<späť späť nahor

Hop – a je tu Divadielko BUM BÁC.
Hop a je tu klasická bábková rozprávka.
SLNCOVÝ KÔŇ je gašparkové divadielko,
tak trochu muzikál s chytľavými veselými
melódiami spievanými naživo s gitarou.
Dvaja účinkujúci – BUM (Eliška
Gregoričková) a BÁC (Marián
Gregorička). Hrajú, spievajú a
rozprávajú deťom príbeh o
napínavom putovaní
rozprávkového veštca a
Gašparka za strateným zázračným koňom.

Autor melódií a textov piesní: Marián Gregorička
Scéna, marionetty a rekvizity: Juraj Šer a Marián Gregorička
Program trvá 50 minút. Je vhodný pre deti od Materskej školy až po 5. ročník
Základnej školy vrátane. Keďže piataci sa učia o bábkovom divadle,
je možné so žiakmi 5. ročníka uskutočniť po predstavení krátku besedu.

Webdizajn, tvorba web stránok